Formulieren zijn sterk verbeterd in HTML5. Er zijn vooral een hoop nieuwe input types bij gekomen welke het invoeren van formulieren makkelijker en duidelijker maken. Er is echter wel een groot nadeel. Nog lang niet alle browsers ondersteunen alle onderdelen. Op het moment dat een browser het precieze element niet ondersteund, wordt het input veld als een normaal tekstveld beschouwd.

Forms

Voorbeeld 7-1

Het voorbeeld hierboven is een voorbeeld van een standaard formulier. Met een formulier kan de gebruiker gegevens invullen. Deze worden dan naar een opgegeven pagina gestuurd. Dat versturen gaat via de webserver. Om dit te laten werken moet je de bestanden dus testen op een webserver. Dat gaan we tijdens deze les niet doen. Het gaat er hier enkel om welke nieuw type invoervelden er zijn.

In het voorbeeld is de input type text. Dit levert een gewoon simpel tekstveld op waar de gebruike r iets kan invullen.

Opdracht 1: testen
Open een nieuw HTML5 bestand
 • Type voorbeeld7-1 over.
 • Controleer in je webbrowser of er twee testvelden staan met daaronder een knop.
 • De knop werkt wel, maar het doelbestand.php bestaat niet. Dat is niet erg.
Sla het bestand op als opdracht7-1.html

Zoals gezegd zijn er een hoop nieuwe elementen bijgekomen maar worden deze nog lang niet door elke webbrowser ondersteund. Hieronder een overzicht.

Property
Color NO YES NO NO YES
Date NO YES NO NO YES
Datetime-local NO YES NO NO YES
Email YES YES YES YES YES
File YES YES YES YES YES
Number YES YES YES YES YES
Range YES YES YES YES YES
required YES YES YES NO YES

Opdracht 2: controleren
Open de site http://www.html5test.com. Je ziet de vijf webbrowsers naast elkaar. Controleer of de laatste versies van alle webbrowsers ingesteld staan. Check daarna of de lijst hierboven nog klopt.

Color

Input type color geeft de mogelijkheid om een kleur te kiezen uit een aantal voorbeelden.

Opdracht 3: color
Open een nieuw HTML5 bestand
 • Kijk goed naar voorbeeld 7-1.
 • Zorg dat de volgende tekst wordt weergegeven: Kies uw favoriete kleur:
 • Zorg voor een input type color. Name wordt favcolor
 • Test je bestand in Chrome. Test het daarna in een andere browser. Zie je het verschil?
Sla het bestand op als opdracht7-3.html

Date

Met de date krijg je een kalender te zien waar je vervolgens netjes de datum kunt selecteren. Dit kan erg handig zijn als je een bestelformulier maakt waarbij een datum moet worden opgegeven (denk aan een reis). Je weet zeker dat de gebruiker het juiste datumformaat heeft ingevuld.

Opdracht 4: date
Open het bestand opdracht7-3.html
 • Zorg dat de volgende tekst wordt weergegeven: Kies uw datum:
 • Zorg voor een input type date. Name wordt date
 • Test je bestand in Chrome. Je ziet een keurige kalender.
 • Test nu in een andere browser. Je ziet dat deze niet werkt.
Sla het bestand op als opdracht7-4.html

Datetime-local

Met de datetime kan je zowel de datum als de tijd doorgeven. Het nadeel hiervan is dat het in Safari heel omslachtig werkt. Je moet namelijk per minuut doorklikken. In Opera werkt de functie perfect.

Opdracht 5: datetime-local
Open het bestand opdracht7-4.html
 • Zorg dat de volgende tekst wordt weergegeven: Kies uw datum:
 • Zorg voor een input type datetime-local. Name wordt datetime
 • Test je bestand in Chrome. Je ziet een keurige kalender. Met daar achter de tijd mogelijkheid
 • Test nu in een andere browser. Je ziet dat deze niet werkt.
Sla het bestand op als opdracht7-5.html

Email

Email controleert of er in de ingevoerde waarde een @ vermeld staat. Zo niet, dan wordt er een standaard foutmelding terug gegeven. Het nadeel is dat de foutmelding die gegeven wordt, niet aan te passen is.

Opdracht 6: email
Open het bestand opdracht7-5.html
 • Zorg dat de volgende tekst wordt weergegeven: Een emailadres:
 • Zorg voor een input type email. Name wordt email
 • Test je bestand in Firefox. Type wat tekst in het invoerveld en druk op de knop. Wat is de foutmelding?
 • Test in de overige browsers wat daar de foutmelding is.

Sla het bestand op als opdracht7-6.html

File

Met file kan je een makkelijke manier van bestandupload toevoegen. Hierbij moet je wel rekening houden dat dit nog geen bestanden online zet. Je krijgt de standaard wizard te zien om een bestand te selecteren.

Opdracht 7: File
Open het bestand opdracht7-6.html
 • Zorg dat de volgende tekst wordt weergegeven: File upload:
 • Zorg voor een input type file. Name wordt file
 • Test je bestand in Alle browsers. Kijk goed naar de verschillende opmaak welke de browsers er zelf aangegeven hebben. Hier heb je geen invloed op.
Sla het bestand op als opdracht7-7.html

Number

Met number kan je controleren of het een getal is binnen een door jezelf opgegeven reeks. Hierbij moet je twee extra attributen toevoegen aan <input>. Namelijk de min=”1” en max=”10”. De waardes kun je uiteraard zelf bepalen.
Nadeel is dat de foutafhandeling niet altijd correct is. Zo is het bij Safari mogelijk om waardes buiten het bereik of tekst in te voeren. Opera heeft het wel goed afgehandeld maar ook tekst kan worden ingevoerd.

Opdracht 8: Number
Open het bestand opdracht7-7.html
 • Zorg dat de volgende tekst wordt weergegeven: Een getal (tussen 1 en 25):
 • Zorg voor een input type number. Name wordt range
 • Voeg een min toe van 1, een max van 25
 • Test je bestand in Chrome. Probeer tekst of een getal buiten de reeks in te vullen. Kijk goed naar de foutmelding.
 • Test nu je bestand in IE en FireFox. Kijk wat het verschil is met Chrome.
Sla het bestand op als opdracht7-8.html

Range

Een range lijkt op number met het verschil dat je bij een range niet een tekstveld krijgt waarin je een getal typt of selecteert maar een slider welke je instelt op een bepaald getal.
Nadeel is dat de slider niet altijd duidelijk is.

Opdracht 9: Range
Open het bestand opdracht7-8.html
 • Zorg dat de volgende tekst wordt weergegeven: Een getal (tussen 1 en 10):
 • Zorg voor een input type range. Name wordt range
 • Voeg een min toe van 1, een max van 10
 • Test je bestand in Chrome. Je ziet weer een slider maar niet duidelijk is welk getal waar staat.
 • Test in de overige browsers hoe deze slider eruit ziet.
Sla het bestand op als opdracht7-9.html

required

Required is niet een input type maar een attribuut die je aan elke bovenstaande input type kan koppelen. De velden waar dit bij staat, moeten verplicht ingevuld zijn, voordat het formulier verzonden kan worden. Het enige wat je moet doen is het woord “required” aan de input regel toevoegen.

Voorbeeld 7-2
Opdracht 10: required
Open het bestand opdracht7-1.html
 • Neem voorbeeld7-2 over.
 • Zorg ervoor dat de drie velden verplicht zijn.
 • Sla het bestand op als opdracht7-10.html
 • Open het bestand in je webbrowser en druk op de verzenden knop. Je moet nu de melding krijgen dat je de velden eerst moet invullen.
Sla het bestand op als opdracht7-10.html
Username *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Email *
Wachtwoord *
Bestand
Kies uw kleur
Datum
Geef een cijfer (1 t/m 10)

Opdracht 11: Namaken
Open een nieuw HTML5 bestand.
 • Maak bovenstaand formulier na.
 • De veldnamen met een * zijn verplicht. Zorg voor het juiste type velden.
 • Gebruik een tabel om alles netjes uit te lijnen. (Door het jQuery Mobile framework is de layout anders dan in de bekende webbrowsers. Hier hoef je geen rekening mee te houden.)
 • Test je bestand met de verschillende webbrowsers. Zie welke verschillen er zijn.
Sla het bestand op als opdracht7-11.html